Memur

Gümrük Müşaviri Nasıl Olunur?

Bir eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma tabi tutulma süreçlerinde, dolaylı temsilci olarak görev yapan ve bu faaliyetlerini sürdüren yetkili kişiler gümrük müşaviri olarak görev yaparlar. Gümrükle ilişkili belgeleri hazırlayan, gümrük sürecine giren mallarla ilgili ithalatını ve ihracatını kolaylaştırma süreçlerinde gönderilerin tamamında yasalara uygun şekilde denetleyen kişiler gümrük müşaviri olarak görev alırlar.

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük müşaviri görevleri, 7681 numaralı Gümrük Kanunu’nda da açıklandığı üzere şu şekilde tanımlanır: “Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir.”

Gümrük müşavirlerinin aynı zamanda diğer mesleki sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre bazı sorumluluklar şu şekildedir:

  • Yükün tahliyesini hızlandıran, limanlarda gümrük komisyoncusu ile görüşerek gerekli süreci tamamlayan,
  • Müşteriler adına vergi ve harçları belirleyip bildiren,
  • Gümrük faturasından menşe sertifikalarına kadar, kargo sürecinde tüm kontrol belgelerini düzenleyen ve vekaletname ile müşteri adına belgeleri denetledikten sonra imzalayan,
  • İthalat ve ihracat sınırlamaları ya da tarife sistemi, kota, gümrük hakkındaki birçok konuda müşteriye bilirkişi gibi bilgi ve tavsiyelerde bulunmak,
  • İthalat ve ihracat belgelerinin tamamında gümrük düzenlemeleri sağlayan ve yasalara uygun şekilde hazırlayan kişiler gümrük müşaviridir.

Gümrük Müşaviri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Gümrük müşaviri olabilmek için en az 1 lisans eğitimi bitirmek gerekmektedir. 1 lisans eğitimi ise, Siyasal Bilimler, Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi veya Bankacılık bölümlerinden birinde 4 yıllık lisans derecesinde mezun olmaktır. Ayriyeten yine belirtilen bu bölümlerde yüksek lisans eğitimi yapan kişilerde, gereken eğitimi tamamlamış ve gümrük müşaviri olarak görev alabilir pozisyonundadır.

Gümrük müşaviri olmak için 4 yıllık üniversite eğitimi tamamladıktan sonra, 2 yıl kadar bir süre gümrük müşavir yardımcılığı görevi yapılır. Gümrük müşavirliği sınavından başarılı şekilde geçilir. Buna göre bazı zorunluluklarda bulunmaktadır.

  • TC vatandaşı olmak,
  • Herhangi bir kamu hakkında mahrum olmamak,
  • Kanunda belirtilen ‘kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şehadet, suç tasni, iftira gibi yüz kızartıcı suçlardan’ herhangi birisinden en ufak hüküm dahi giymemiş olmak,
  • Daha önce memuriyet görevi üstlenip ihraç edilmemiş olmaktır.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Süreci Nedir?

Yukarıdaki maddeleri tamamladıktan sonra, siz de gümrük müşaviri olabilirsiniz. Burada süreç, öncelikle gümrük müşaviri olmak için yardımcılık ile başlar. Gümrük müşaviri yardımcılığı için, gümrük müşaviri olan 1 kişinin yanında 1 yıl boyunca staj yapılır. Staj süresi tamamlandığında, gümrük mevzuatından tutun da ticari ve mali konuların, gümrükle ilgili iktisadi tamamına kadar sınavda başarılı olmanız beklenir. Sınavda da başarılı olduktan sonra Gümrük Müşavir Yardımcısı izin belgeniz çıkartılarak, buna sahip olursunuz.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını geçen kişiler, doğrudan Gümrük Müşavir Yardımcısı izin belgeleriyle beraber 2 yıl boyunca bir müşavir yanında çalışırlar. Bu süre, zorunludur ve gümrük müşaviri yanında çalışma zorunluluğu bulunur. Bununla beraber 2 yıl zorunlu staj tamamlandıktan sonra, kişiler doğrudan gümrük mevzuatına dair iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan bir sınava dahil olurlar. Bu sınavda da başarılı olduklarında, Gümrük Müşaviri izin belgesi verilir ve hak sahibi oldukları bu belge ile beraber artık Gümrük Müşaviri izin belgesiyle iş yapabilirler.

Gümrük Müşavirliği Sınavı İçeriği Nedir?

Gümrük Müşavirliği sınavı, doğrudan 2 basamakla birleştirilerek yapılır. İlk basamakta doğrudan gümrük mevzuatı, gümrüğe dair hem ticari hem mali hem de iktisadi gibi konular yazılı sınav ile gerçekleştirilir. Bu sınavı geçtikten sonraysa, gümrük tarifesi, gümrük işlemleri hakkında uygulama konuları ve genel kültür konularından sözlü mülakat yapılır. Bu şekilde yazılı ve sözlü sınavlarla birlikte kişi, gümrük müşaviri olmaya hak kazanır.

Gümrük Müşavirlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük müşavirleriyle ilgili görevler ve sorumluluklar oldukça yüksektir. Yurtdışı süreçlerinde gerçek veya tüzel kişilikler için işlemler yapıldığında, bu süreçlerle ilgilenen ve yönlendiren kişiler olurlar. İşlem gerçekleştirme noktasında karar verirken, gümrük müşavirliği görevi üstlenilir. Bu noktada, gümrükten geçen eşyalarla ilgili olarak büyük bir sorumluluk altında çalışırlar.

Herhangi bir şekilde ülke girişi yasak olan bir eşyanın, Türkiye’ye girişi noktasında fark edememesi ya da bu süreçlerde izinsiz ürünün girmesi durumunda yüksek para cezalarına çarptırılması da söz konusudur. Gümrük müşavirinin en büyük görevi, gümrükten geçen malların hukuk kurallarına uygun şekilde yürütülerek, ithalat ya da ihracat işlemlerini danışmanlık hizmeti vererek yapmasıdır.

Aynı kategoride ki bir diğer yazılara göz atabilirsin;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu