Kredi Kartı

Atatürkçü Düşünce Derneği Burs

İlk kez başvuranlar için başvuru tarihi 22 Ağustos ile 30 Eylül arasında belirlenmiştir. Burs başvurusunda bulunacaklar, direktifte belirtilen belgelere şahsen başvurmak zorundadır. Burslu öğrencilerin kayıt ve yenileme tarihleri ​​22 Ağustos ile 9 Eylül arasındadır. Bu tarihler arasında hibe alan öğrenciler, öğrenci belgesini transkript adı verilen bir çizelgeyle derneğin yönetimine sunmalıdır. 23 ve 24 Eylül, mevcut araştırmacılar için toplantı ve mülakat tarihleri ​​olarak belirlenmiştir. Burs alan öğrenciler tarihler arasında görüşme yapabilirler. Bursları Atatürkçü Düşünce Derneği‘nden çekilen öğrenciler 26-30 Eylül tarihleri ​​arasında burs hakkının iptaline itiraz edebilirler. Bursları iptal edilen öğrenciler itirazlarını ve gerekçelerini e-posta ile gönderebilirler.

İstenen dokümanlar

 • 1 adet vesikalık fotoğrafınız.
 • Öğrenci belgesi.
 • Ailenizin gelir durumu yani mali durumunu belirten belge (maaş bordrosu vs.)
 • Yurtta kalıyorsanız yurttan alacağınız belge, kirada ise kira kontratının fotokopisi.

ADD hibe başvurusunun değerlendirilmesi belirli kriterlere göre yapılır. Bu kriterlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kişinin derneğin faaliyetlerine yapabileceği katkılar,
 • Kişinin ailesinin ikamet ettiği yer (İlçenin ve yaşadığı mülkün kiralanması veya sahiplenilmesi dikkate alınır),
 • Başvuru yapanın ebeveynlerinin hayatta olup olmadığı,
 • Varsa, ailedeki diğer kardeşlerin sayısı,
 • Dönem ortası öğrencinin akademik durumunu gösteren belge,
 • Gençlik Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışma durumu (Eğer kişi aktif bir çalışansa, talebin önceliği olacaktır).

Kabul edilen burs başvuruları dikkate alınacak noktalar

ADD burs başvurusu için kabul edilenler dikkatli olmalıdır. Aksi takdirde, alınan burs kesintiye uğrayabilir.

 • Burs alan kişinin her dönem sonu notuna bakılır.
 • Her dönemin sonunda başarılı olmalısınız.
 • Gelecek yıl burs alabilmek için başarılı olduğunu gösteren belgenin bağlı yönetim kuruluna sunulması gerekmektedir.
 • Yükseköğretimde okuyan kişiler önceki dönemlerde 3’ten fazla kursa kalmaları durumunda, başarısız sayılırlar.
 • Şube yönetim kurulu, burs alanların durumunu izlemek ve iyileştirmekten sorumludur.
 • Her bölüm yıl sonunda genel müdürlük sekreterliğine raporları sunmakla yükümlüdür.
 • Bursları alanlar, Gençlik Kolunun faaliyetlerine katılmakla yükümlüdürler. Bu çalışmalar, kişinin sosyal beceriler edinmesine ve kişisel kapasitelerini arttırmasına yardımcı olur.

ADD bursu almaya hak kazanan kişilerin burstan çıkarılma nedenleri

ADD burs başvurusu için kabul edilenlerin burslarını kesmek mümkündür. Bu durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Okuldan ayrılanlar için burslar kesilir.
 • Derneğin faaliyetlerine düzenli olarak katılmayanların bursları kaldırılır. Geçerli özürler ayrı tutulacaktır.
 • Katıldıkları derste kalanların bursları kesilir.
 • Atatürk ilke ve inkılaplarını ihlal edenlerin bursları durdurulur.
 • Derneğin amacını ihlal edenlerin bursları kesilir.
 • Okullarından disiplin cezası alanların bursları kesilir.
 • Burs bağlandıktan sonra, sigortalı çalışmaya başlayanların bursları iptal edilir.
 • Bursları iptal etmek için şubenin yönetim kurulu kararı alınmalıdır.
 • Bursu alan kişi Gençlik Şubesi çalışmalarına katılırsa, ayrıca bir veya iki aylık burs ücreti ödenecektir.

ADD hibesi ne kadar?

ADD hibesi miktarı başvurular tamamlandıktan sonra belirlenir. Burs miktarı mevcut burs bütçesine göre değişmektedir. Öğrenci sayısına bağlı olarak şube yönetim kurulu karar verir. Toplantıda verilecek kararda burs miktarı en az 100 TL olacaktır. Belirlenen burs miktarı eğitim faaliyetlerinde GYK’nın onayı alınarak yönetim kurulu başkanlığında toplanmasıyla kullanılabilir. Ödeme tutarı, kişinin Gençlik Kolları’ndaki faaliyetlerinden dolayı daha yüksek olabilir. Maksimum ödeme, normal burs tutarının 2 aylık bedelinden fazla olamaz.

Burs Başvuru Formu

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

…………………….. ŞUBESİ

BURS BAŞVURU FORMU

Genel Bilgiler 
Adı ve Soyadı 
Doğum Yeri 
Doğum Tarihi 
TC Vatandaşlık Numarası 
Öğrenim Gördüğü Yerdeki Oturduğu Adres 
Ev / Yurt Telefonu 
Cep Telefonu 
E-Posta Adresi 
Eğitim Bilgileri 
Mezun Olduğu Okullar
İlköğretimOkuluDerecesi
LiseOkuluDerecesi
Dersane(ler) 
    
Üniversite / Yüksekokul
Üniversite Adı 
Fakülte 
Bölüm 
Yerleşme DerecesiYGSLYS
Kayıt Yılı 
Okuyacağı SınıfHAZ.    1    2    3    4    5    6
Not Ortalaması (4 üzerinden) 
Kişisel ve Ailevi Bilgiler
Anne Sağ mı? Baba Sağ mı? 
Anne Mesleği Baba Mesleği 
Aile Nüfusu (Birlikte yaşadığınız yakınlarınız dahil) 
Toplam Kardeş Sayısı Okuyan Kardeş Sayısı 
Ailenin Sürekli Adresi 
Ailenizin evi kira ise, aylık kira miktarı 
Ailenizin aylık geliri 
ADD dışında özel burs aldığınız kurum var mı(Kredi Y.K. dahil)? Varsa hangileri ve miktarı? 
Okuduğunuz yerde kalacak yer için  ödediğiniz aylık miktar 
Herhangi bir işte çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız ayrıntıları belirtiniz. 
ADD’ye Üyelik Durumu
Üye (Üye Nu.)Üye Değil (Referansı)
      

Ek Bilgiler

Bildiğiniz Yabancı Diller ve Seviyeleri

Bilgisayar Bilginiz

Özel Yetenek ve İlgi Alanlarınız (Müzik, resim, tiyatro, tasarım vs.)

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Üye Olduğunuz Demokratik Kitle Örgütleri

………………………………………………………………………….

Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular

………………………………………………………………………….

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı