Devlet Destekleri

Tübitak Burs Başvurusu

Öğrenciler TÜBİTAK bursuna başvurarak eğitim masraflarının bir kısmını karşılayabilirler. 2013 yılından bu yana lisansüstü öğrencilerine, lisans öğrencilerine ve doktora öğrencilerine Tübitak bursu sunulmaktadır. Burs başvurunuzun kabul edilip edilmediğini öğrenmek için Tübitak Bideb başvuru ve izleme sistemi ile harekete geçebilirsiniz.

Tübitak Yurt İçi Lisans Burs Programı üniversitede örgün eğitim gören öğrenciler için geçerlidir. Bu bursun amacı öğrencilerin yaratıcı bireyler olmalarını sağlamak, öğrencilerin araştırma yapma eğilimlerini geliştirmek, öğrencileri bilim ve sosyal bilimlere yönlendirmek, bilim insanlarını eğitmektir. Başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrencilere TÜBİTAK bursu verilmektedir. Tübitak burs başvurusu 2019 ylında olduğu gibi 2021 yılında da devam etti. Aynı şekilde 2021 yılında da burs vermeye devam edilecek.

Tubitak bursu için ödeme her ayın ilk 15 günü içinde yapılır. Ödemeler Genel Kurul kararı ile yapılır. Nakit veya geriye dönük olabilir. Ödemeler aylık olarak yapılabilir. TÜBİTAK bursları normal öğretim süresinin sonuna kadar verilecektir. Çift anadal öğrencisi olan burs, ana program döneminden 1 yıl sonrasına kadar devam eder.

Tübitak 2214-A, Tübitak 2209-A, Tübitak 2209-B, Tübitak 2223-B, Tübitak 2219 gibi burs programları yanı sıra Tübitak doktora bursu 4500 olarak burs programı da bulunuyor.

Tübitak burslarına verilen yardımdan yararlanarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun, daha önce lisans programını tamamlamamış, hazırlık veya ortaöğretim sınıflarındaki adayların burs gereksinimlerini karşılamak için. Temel yeterlilik testi ve ÖSYM tarafından yapılan saha yeterlilik testi sonunda, yönetim kurulu tarafından belirlenen birimlerden birine kayıt yaptırmak gerekmektedir.

  • İŞKUR Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır? İçeriğe Git
  • Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları İçeriğe Git
  • Fakirlik Belgesi Nasıl Alınır? Nerden Alınır? İçeriğe Git

TÜBİTAK burslarına başvurmak için önceden belirlenmiş tarihler arasında hareket etmek gerekir. Aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Şahsen herhangi bir talepte bulunulmamalıdır. Başvurular internette online olarak yapılacaktır.

Faks veya e-posta dışındaki diğer elektronik yollarla başvurmak isteyen adaylar kabul edilmeyecektir. Talep gönderildikten sonra, öğrenci talebini herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahiptir. Geri çekilmek için, istek yılı ve sürenin belirlendiği ıslak imzalı bir dilekçe sunulmalıdır. Dilekçe BİDEB’e gönderilmelidir.

Tübitak burslarına yardımın değerlendirilmesi Tübitak başkanlığı tarafından yapılır. Tübitak başkanlığı her yıl burs alacak öğrenci sayısını belirleme konusunda söz sahibi. Başkanlık bir ön inceleme yapar ve koşulları karşılayanların adaylarını GYK’ya sunar. Desteklenecek talep ve destek tutarları Başkanlığın onayından sonra kesinleşir.

TÜBİTAK burs başvurusu için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra başvuru yapılmalıdır. Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Taahhüt, Başvuru formu (web sitesinde mevcuttur), Üniversite onaylı öğrenci sertifikası, Çift anadal programı için öğrenci sertifikası ve ayrıca transkript, AYT veya TYT sonucu yüksek öğrenim sınavlarının basılı dokümanı.

TÜBİTAK bursunun devamlılığı için bir gereklilik vardır. Kümülatif not ortalamasının hesaplanması, hazırlık süresini içermeden Üniversitenin notlandırma sistemine dayanmaktadır. Ortalama sistem çalışanı puanı 4’ün üstünde en az 2.50, 100 üzerinden hesaplanan ortalama puan en az 65 olmalıdır.

Genel not ortalaması bu puanlardan düşük olanların bursları durdurulacak. Eğer kişi burs döneminde başarı koşulunu geri kazanırsa, burs, belge kanıtlarsa, bursun devam edeceği ilk eğitim ve öğretim döneminde tekrar başlar. Başarısızlık nedeniyle geçen süre, burs döneminin toplamından düşülür. Çap öğrencileri sadece dönemler için burs alırlar. Başka bir dönemde burs alamazlar.

Öğrenciler sadece bir kez verilen burslardan yararlanabilirler. Araştırmacılar ilgili alanda kalmaları şartıyla bölümde değişiklik yapabilirler. Burslar GYK kararı ile devam edecek. Departmanları değiştirenler için yapılan hibeler değişmez. Son yıldaki öğrenciler için ödeme, üniversitenin son döneminin sonunda durdurulur.

Burs, proje teşviki, ücret veya diğer kurumlardan her türlü destek alan kişiler Tübitak hibelerinden yararlanamazlar. Araştırmacılar, Ardeb projesi hariç başka hiçbir TÜBİTAK destek programından yararlanamazlar. Öğrencinin eğitimi üniversite tarafından dondurulursa, kişiye bu süre için ödeme yapılmaz.

TÜBİTAK bursundan faydalanacak kişilerin yükümlülükleri vardır. Kendisinden talep edilen belgeyi en fazla 15 gün içinde Bideb’e göndermelidir. Bursun Bideb’e adını, öğrencinin dondurucu kaydını, kayıt iptali, yurtdışı seyahatini ve diplomasını yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

Öğrenci; Doğum, hastalık, askerlik ve yurt dışına çıkış gibi zorunlu nedenlerle kayıtları dondurmak istiyorsa, transkript göndermek zorunlu değildir. Belirtilen yükümlülükler bursiyer tarafından yerine getirilmezse burs iptal edilebilir. Karar alma organı GYK’dır. Çift anadal programını tamamlayan öğrenciler için Çap bursu sona erdi. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan bursiyerlerin derecelerini 15 gün içinde Bideb’e ibraz etmeleri gerekmektedir.

Burs başvurusu yanı sıra Tübitak öğrenci proje başvurusu da yapabilirsiniz.

  1. https://www.metfinans.com/sgk-cocuk-parasi-ne-kadar-nasil-alirim/
  2. https://www.metfinans.com/kenevir-yetistiriciligi-karli-midir-nasil-yetistirilir/
  3. https://www.metfinans.com/dul-maasi-ne-kadar-nasil-alinir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu