Kredi ve Kredi Kartı

Kredi Kartı Satışlarında Fatura Ne Zaman Kesilir?

Kredi kartı satış işlemlerine konu olan hizmet ya da malların bedellerinin tahsil edilmesinde kullanılan araçtır. Bununla birlikte kredi kartıyla yapılan her bir tahsilat işleminin işletme tarafından satış kabul edildiği söylenebilir. Buna bağlı olarak fatura ve benzeri kesimlerin mükellefler tarafından kredi kartı vasıtasıyla yapılan tahsilat olarak değil, tahsil işlemine ait olarak hizmetin VUK (VERGİ USUL KANUNU) belirtildiği şekilde yapılmasına yönelik düzenlemedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda yerine getirilen hizmet veya mal satışlarına yönelik, kanunda belirtilen şartlara uygun şekilde yedi günlük süreçte fatura ve benzeri belgeler düzenlenir. Bu düzenleme ise zorunlu olan ve ayrıca satışlar ile ilgili olarak da tahsilatın kredi kartıyla yapıldığı anda fatura ve benzeri belgelere gerek duyulmaz. Kredi kartı satış işlemlerinde mal bedellerinin tamamı ya da bir kısmı malın teslim edilmesinden önce avans şeklinde alınırsa fatura düzenleme durumu mümkün olacaktır.

Kredi Kartı Satışlarında Fatura Düzenleme Detayları

Kredi kartı işlemlerinde mal satışı yapıldığında toplam bedel üstünden fatura düzenleme işlemi yapıldığında buna uygun fatura düzenlenir. Aynı zamanda taksitli satışlarda ise sonraki taksitlerin kredi kartı yardımıyla ödemesi durumunda ise önceki faturalar ile ilişkilendirilmesine gerek yoktur. Kredi kart satış işlemlerinde tahsilat işlemlerinde mal ya da hizmet satışlarıyla alakalı belgelerin düzenlenmesiyle ilgili ispat külfetinin mükelleflere ait olduğu söylenebilir.

Kredi kartıyla ilgili işlemler, KDV kanununun 1. Maddesi kapsamında her türlü zirai, ticari ve serbest meslek erbapları hizmet ve teslim kapsamında KDV’ye tabidir. Kanunun 10. Maddesinde vergiyi doğuran olaylara da yer verilmiştir. Vergiyi doğuran olayların ortaya çıkmasıyla da fatura ve benzeri belgeler düzenlenmektedir. Kredi kartı satış işlemleri ile mükelleflerin, KDV vergisine tabi olarak iş ve işlemlerin beyanına göre hizmet bedelleri oluşturulur. Bu durumda vergiyi doğuran olay meydana gelip gelmemesi önemli değildir. Yani kredi kartıyla yapılan işlemler gösterilmektedir.

Kredi Kartı Satışlarında Vergi ve Belge Düzenleri

Kredi kartıyla yapılan işlemler sonrasında faturanın kredi kartıyla çekilmesiyle fatura da müşteri tarafından istenmektedir. Bu durumda aslı sorun, tahsilat yapılırken mal ve hizmetlerin alıcıya sunulmamış olmasıdır. Kredi kartı satış işlemlerinde yapılan çekim işlemlerinde yasal sürenin 7 gün olduğu söylenebilir. Müşterilerin ise bu ilgili tutarları ileriki dönemlerde taksitlendirme işlemlerini kredi kartıyla ödemelidir. Ayrıca Vergi Usul Kanununa göre fatura, satışı sağlanan emtia ya da yapılan iş karşılığında müşterilerin borç tutarlarını müşteriye verilen vesika hükümleri yeri alır.

Yani faturanın mal teslimi ardından ya da hizmet yapıldığı tarihten azami olarak yedi günlük süreçte düzenlenmektedir. Bu sürede düzenlenmemiş olan faturalar ise hiçbir şekilde düzenlenmemiş sayılacaktır. Bu kanuna göre kredi kartı satış işlemlerinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazançları basit usule uygun olarak hesaplanır. Fakat defter tutmak mecburiyeti olan kişiler ise çiftçilerin satışları ya da yaptıkları işleri faturaya dahildir.

Kredi Kartı Kullananlara Mal Satışı Yapmak

Kredi kartı olan kişiler, mal satış işlemi yapıldığında yalnızca ödemeyle alakalı bir araç olmasından dolayı malın teslimiyle birlikte 7 gün içinde düzenlenir. Bunun yanı sıra mal teslimi olmazsa öncelikle fatura düzenlemesi ve gönderiminin daha sonrasında yapılması durumunda öncesinde düzenlenen faturayla ilişkili olacağından yeniden düzenlenmez.

Diğer yönden ise fatura işlemleri daha öncesinden düzenlenen mal teslimi ve hizmet iflasına ilişkin olarak sonradan tahsil edilmesiyle birlikte faturaya gerek duyulmaz. Kredi kartı satış işlemlerinde fatura düzenlemeleri farklı durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çünkü bazı işlemler taksitli bazıları ise tek çekim olarak yapılabilmektedir.

  1. https://www.metfinans.com/kredi-kartinin-asgarisini-odersem-ne-olur/
  2. https://www.metfinans.com/ev-hanimlarina-kredi-karti-veren-bankalar/
  3. https://www.metfinans.com/issizlere-kredi-karti-veren-bankalar/
  4. https://www.metfinans.com/ziraat-banka-karti-internet-alisverisine-nasil-acilir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu